FÖRRÅDET

Förrådet
Intern information angående Omsorgens interna förråd

Det interna förrådet på Papper och stygn har ingång från långsidan på Gånsviksvägen 4.

Mer information + aktuell beställningsfil finns på INSIDAN. Grupp ”Förrådet OOF”.

Telefon: 34 8505 (obs, nytt nummer)
Faxnummer: Saknas