Lättläst samhällsinformation

Välkommen till Lättläst samhällsinformation
i Härnösands Kommun
Sammanställd av Andreas Menzel 2018

A
Arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen Stöd-och-service hos Arbetsförmedlongen
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket om oss 
Arkiv
Arkiv Arkivcentrum Nord om acn 
Arkiv Riksarkivet om Landsarkivet i Härnösand
Arkiv Riksarkivet Svar i Ramsele
Astronomi
Astronomi .populärastronomi Nya Böcker recensioner
Astronomi  ESA Kiruna Sveriges rymdhuvudstad
B
Barn Ungdom
Barn Ungdom Astrid Lindgren böcker google
Barn Ungdom Barnensbokklubb lättläst
Barn Ungdom BEO Lättläst-version Om Barn-och elevombudet 
Barn Ungdom Barnombudsmannen om-webbplatsen lättläst Om oss 
Barn Ungdom Barnombudsmannen publikationer Barnkonventionen om barnens rättigheter lättlästweb
Barn Ungdom Busbjörnen nyheter
Barn Ungdom EN LÄSANDE Klass Texter vad är egentligen en lättläst bok
Barn Ungdom books google books Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier 
Barn Ungdom Myndigheten för ungdoms och civilsamhhällsfrågor mucf om oss
Barn Ungdom nyponförlag på gång Lättlästa nyheter från Nypon förlag!
Barn Ungdom unicef Barnkonventionen för alla ban läs texten
Barn Ungdom Vuxna
Barn Ungdom Vuxna Alba Om Alba OM KULTUR VETENSKAP SAMHÄLLE
Barn Ungdom Vuxna Nextor kategori lättläst Nyheter
Begriplig text
Begriplig Text om begriplig text Skriv så alla förstår om projekt begriplig text
Bibliotek Härnösands Bibliotek
Bibliotek Härnösands Bibliotek web arena e-tjänster  e-böcker 
Bibliotek Härnösands Bibliotek web arena e-tjänster e-ljudböcker 
Bibliotek Härnösands Bibliotek web arena bibliotek för alla läsa på olika sätt Talböcker
Bibliotek Härnösands Bibliotek web arena bibliotek för alla Tillgänglighetsguide 
Bibliotek Härnösands Bibliotek web arena start nyheter vad händer på biblioteket?
Bilanpassning
Barnpassning bilanpassning permobil om oss det här är vi
Bokförlag
Bokförlaget alastorpress om-förlaget
Bokförlaget Alida Bok Förlag och nätbokhandel
Bokförlaget Adlibris handikapp funktionshinder topplistan
Bokförlaget Adlibris lättläst för nybörjarläsare från ca 10 år 
Bokförlaget Albert Bonier förlag 
Bokförlaget Alfabeta lätt läst
Bokförlaget Alhambra
Bokförlaget Bokus barn tonår Lättlästa böcker för alla åldrar
Bokförlaget Hegas Vår syn på lättläst – lättlästa böcker hos Hegas
Bokförlaget Idus böcker med korta kapitel Lättläst 
Bokförlaget LL-Förlaget hem våra lätt lästa böcker 
Bokförlaget nyponförlag om lättläst 
Bokförlaget Silberman klarspråk och lättläst
Bokförlaget storytel lättläst 
Bokförlaget viljaförlag om lättläst 
Bokhandel
Bokhandeln Öbacka bok Härnösand Lättläst 
Bokmässa
Bokmässan  hem om mässan 
Bostad
Bostad Boverket om boverket på boverket lättläst 
Bostad Härnösandshus om Härnösandshus 
Broar
Broar wikipedia Lista över broar i Sverige 
Brott
Brottsförebyggande rådet brå om brå 
Brottsofferjouren Om Oss
Brottsoffermyndigheten Om Oss
C
D
Data
Data Datainspektionen om oss Om Datainspektionen
Data webbstjärnan wordpress wp-content vad-är internet och hur fungerar det barn om internet
Delaktighet
Myndigheten för delaktighet  om mfd 
Digitalt
Diglär En del av Natur & Kultur nyheter  
Diskriminering
Diskrimineringsombudsmannen do om do
Domstolar
Domstol Funktioner Lättläst om Sveriges Domstolar
Droger
Droger drogsmart få hjälp mål och syfte Om Oss
Droger papunet infopaket hälsa narkotika information om droger Fakta och Nyheter på lättläst svenska
Droger socialstyrelsen nationella riktlinjermissbruk och beroende användning-missbruk eller beroen under 18 år
Droger umo tobak alkohol droger narkotika narkotikamissbruk och beroende
E
Energi
Energi energimyndigheten snabblänkar lättläst lättlästa texter om vår verksamhet  
F
Familjerätt Föräldraskap stöd
Familj & Föräldraskap myndigheten för familjerätt och Föräldrarstöd mfof lättläst om mfof 
Folkbildningsnätet
Folkbildning Folkbildningsnätet om oss 
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten om folkhälsomyndigheten
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning adhd-add infoteket kampanjwebar Vad är adhd/add – Lättläst
Funktionsnedsättning afasi anhörig anhörig afasi
Funktionsnedsättning autism  Asperger om oss
Funktionsnedsättning bilanpassning. Permobil om oss det här är vi
Funktionsnedsättning demenscentrum. Fakta om demens
Funktionsnedsättning FN:s standardregler älmhult
Funktionsnedsättning funka om funka Om Funka
Funktionsnedsättning funkisprojektet om projektet lättläst om projektet 
Funktionsnedsättning hjärnfonden hjärnan om hjärnan diagnoser als 
Funktionsnedsättning hjärnfonden hjärnan om hjärnan diagnoser alzheimers
Funktionsnedsättning hjärnfonden hjärnan om hjärnan diagnoser beroende 
Funktionsnedsättning Kampanjwebbar Infoteket bibliotek om depression. bipolära sjukdomar
Funktionsnedsättning kampanjwebbar Infoteket bibliotek om funktionshinder rörelsehinder vad är cp Lättläst
Funktionsnedsättning hjärnfonden hjärnan om hjärnan diagnoser downs syndrom
Funktionsnedsättning hjärnfonden hjärnan om hjärnan diagnoser dyslexi 
Funktionsnedsättning infoteket funktionsnedsättning Information om funktionsnedsättningar 
Funktionsnedsättning myndigheten för tillgängliga medier mtm om oss 
Funktionsnedsättning regeringen konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder Lättläst version
Funktionsnedsättning sociala medier sociala medier en väg till delaktighet för personer med funktionshinder
Funktionsnedsättning socialstyrelsen frågor och svar om funktionshinder funktionsnedsättning användning av begreppen
Funktionsnedsättning socialstyrelsen öppna-jämförelser-2017-lss-anvandarguide.pdf
Funktionsnedsättning 1177 Västernorrland Regler och rättigheter/Hjälp till-barn med funktionsnedsättning
G
H
Historia
Historia lättlästaböcker historia
Hälso Och Sjukvård
e-hälsomyndigheten lättläst om oss
Härnösands Kommun
Härnösands Kommun Barn och Utbildning Gymnasieskola Gymnasiebiblioteket Söka information
Härnösands Kommun Boende miljö trafik bygga och bo Bostadsanpassning
Härnösands Kommun Boende miljö trafik transporter Parkering parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Härnösands Kommun Kommunfakta Härnösands historia 
Härnösands Kommun kommunfakta Härnösands historia Fakta från förr Folkmängd 
Härnösands Kommun Kommunfakta lättläst webbplats 
Härnösands Kommun kommunfakta om Härnösand
Härnösands Kommun Kommunfakta Härnösandshistoria fakta från förr rådhuset
Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen verksamheter överförmyndarenheten godeman förvaltare
Härnösands Kommun Kultur fritid turism kultur konst bibliotek Museer arkiv Hemsö fästning 
Härnösands Kommun Kultur fritid turism kultur konst bibliotek Härnösands bibliotek Öppettider
Härnösands Kommun kultur fritid turism kultur konst bibliotek Kyrkor kapell Härnösands Domkyrka
Härnösands Kommun Kultur fritid turism sport fritid friluftsliv Föreningar Registrering i föreningsregistret
Härnösands Kommun kultur fritid turism sport fritid friluftsliv idrottshallar anläggning Härnösands Arena.
Härnösands Kommun kultur fritid turism sport fritid friluftsliv idrottshallar anläggningar vårdkasberget Vårdkasens utsiktstorn
Härnösands Kommun Om webbplatsen tillgänglighet och anpassning 
Härnösands Kommun Organisation 
Härnösands Kommun Organisation Socialförvaltningen Verksamheter Omsorg om funktionshindrade
Härnösands Kommun Politik och demokrati Kommunfullmäktige 
Härnösands Kommun Politik demokrati kommunstyrelse Tillgänglighetsrådet 
Härnösands Kommun Strategisk utveckling internationellt arbete EU  – för dig som vill veta mer
Härnösands Kommun Stöd omsorg Ekonomi försörjning Ekonomiskt bistånd
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa 
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa anhörigstöd Social mötesplats
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa boende Individstöd boendestöd 
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa daglig verksamhet sysselsättning 
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa daglig verksamhet sysselsättning Företagsplats
Härnösands Kommun Stöd omsorg funktionsnedsättning psykisk ohälsa daglig verksamhet-sysselsattning LSS
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa kognitivt stöd resurscenter 
Härnösands Kommun Stöd omsorg Funktionsnedsättning psykisk ohälsa kontaktperson ledsagning
Härnösands Kommun Stöd omsorg SIP-samordnad individuell plan
Härnösands Kommun Stöd omsorg Trygghet Säkerhet Räddningstjänsten 
Härnösands Kommun Stöd omsorg Trygghet Säkerhet Beredskap Varningar VMA Viktigt meddelande till allmänheten
Härnösands Kommun Stöd omsorg Äldreomsorg Stöd till anhöriga Öppen mötesplats
Härnösands Kommun Nyanlända
Härnösands Kommun Barn utbildning Grundskola Ankomsten – Skola för nyanlända
Härnösands Kommun Barn utbildning Vuxenutbildning samhällsorientering för nyanlända
Härnösands Kommun Stöd omsorg Mottagning Introduktion för nyanlända 
Höga Kusten
Höga Kusten Sevärdheter
Höga Kusten världsarvet höga kusten Vad är ett världsarv Lättläst 
I
J
Jordbruk
Jordbruk Bonden I Skolan fakta om det svenska lantbruket
Jordbruk Jordbruksverket på Lättläst svenska
K
Kommuner Landsting Regioner
Kommuner och Landsting Lättläst 
Konsumentverket
Konsumentverket Hallå Konsument. Lättläst 
Konsumentverket Information om webplatsen tillgänglighet och anpassning 
Konkurrensverket
Konkurrensverket myndigheten för konkurrens och upphandling! om konkurrens lättläst
Krisinformation
Krisinformation om krisinformation lättläst 
Kultur
kulturrådet Om kulturrådet
kulturrådet publikationer 2003 kultur vård PDF
Kungahuset
Kungahuset övrigt  lättläst information
Kyrkan
Kyrkan Svenskakyrkan stiften De 13 Stiften 
L
Landstinget
Landstinget Region Västernorrland Om Regionen
Landstinget Region Västernorrland Om Regionen lättläst 
Landstinget Region Västernorrland Om Regionen Sjukhusvård lättläst 
Landstinget Region Västernorrland Om Regionen Tandvård Folktandvården lättläst 
Landstinget Region Västernorrland Vård hälsa Fakta och råd Funktionshinder
Landstinget Region Västernorrland 1177 Vårdguiden Patientlagen vård i Västernorrland
Landstinget Region Västernorrland Vård och hälsa Sjukdomar-och besvär Fakta och råd  behandlingar undersökningar
Lantmäteriet
Lantmäteriet Om Lantmäteriet Om oss Vårt uppdrag
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket Om oss 
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel
Länsstyrelsen
länsstyrelsen Västernorrland privat Besök och upptäck 
M
Media
Media Aftonbladet nyheter kolumnister IngaLill Mosander spännande och lättläst 
Media Allehanda sök lättläst 
Media Dagens Nyheter kultur nöje språkkrönika Lättläst text inte mindre komplex 
Media Myndigheten för tillgängliga medier mtm om oss 
Medicin
Medicin Doktorn Sjukdomar a – ö 
Medicin Genteknik  genteknik läran om ärftlighet 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser epilepsi
Medicin Hjärntumör Symtom på hjärntumör 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser Huntingtons sjukdom 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser mecfs 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser narkolepsi 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser rls
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser ryggmärgskada
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser schizofreni 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser smärta 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser språkstörning 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser stamceller 
Medicin Hjärnfonden om hjärnan diagnoser stroke 
Medicin Hörsellinjen Om Hörsellinjen 
Medicin Hörsel Kampanjwebbar Infoteket Bibliotek Lästips om hörselnedsättning 
Medicin Hörsel meraljud Hörselskada hur funkar det?
Medicin Hörsel spsm sök Kristinaskolan Härnösand
Medicin Hörsel Texttelefonni En förmedlingstjänst från PTS Lätt läst
Medicin Psykiskt hografe  Från Psykologiförlaget till Hogrefe Om oss
Medicin Psykiskt kampanjwebbar Infoteket Funktionsnedsättning bipolär sjukdom
Medicin Psykiskt Kampanjwebbar Infoteket Funktionsnedsättning Intellektuell Lättläst 
Medicin Psykiskt Kampanjwebbar Infoteket Funktionsnedsättning Kognitiva svårigheter 
Medicin Psykiskt Kampanjwebbar Infoteket Funktionsnedsättning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Medicin Psykiskt Kampanjwebbar Infoteket Funktionsnedsärrning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar CP 
Medicin Psykiskt kuling  om oss Om Psykisk Sjukdom 
Medicin Psykiskt Uppdrag psykisk hälsa Om oss OM uppdraet 
Medicin Psykiskt Hjärnfonden om hjärnan diagnoser ångest
Medicin Psykiskt Ätstörningar olika typer av ätstörningar FAKTA
Migration
Migrationsverket Om Migrationsverket
Migrationsverket Om Migrationsverket Härnösand
Miljömärkning
Miljömärkning krav om krav
Museum
Museum Försvarshistoriska museer sfhm om oss om sfhm
Museum Länsmuseet Murberget om museet Om oss
Museum Manna Minne en annorlunda kulturupplevelse!
Museum Marinmuseum Om Marinmuseum
Museum Maritima Museer Om Myndigheten
Museum Motorcykelmuseet mc-collection om oss 
Museum Modernamuseet Om Moderna Museet
Museum Nationalmuseum Om Nationalmuseum
Museum Naturhistoriska riksmuseet Om museet –  lättläst
Museum Nordiska Museet Om Nordiska museet lättläst 
Museum Nämforsen Hällristningsmuseum 
Museum Sjöhistoriska Om Sjöhistoriska
Museum Sjöhistoriska samlingar fritidsbåtar Fritidsbåtmuseet Härnösand
Museum Vasamuseet Lättläst om Vasa
Människor med speciella behov
Människor med speciella behov humana om oss
Människor med speciella behov spsm stöd och rätt till anpassad undervisning
N
Natur
Natur Geologi SGU Lättläst om SGU Sveriges geologiska undersökning
Natur Naturhistoriska riksmuseet fakta om naturen och rymden 
Natur sverigesnationalparker om Sveriges nationalparker
Natur & Kultur Läromedel Grundskola-7-9 Biologi PULS Biologi 7-9
Natur Naturskyddsföreningen Om oss
Natur Naturvårdsverket Om Naturvårdsverket 
Nyanlända
Nyanlända Nyponförlaget för nyanlända barn om språket
Nyanlända skolverket undervisning bedömning i grundskolan nyanlända-elevers kunskaper i grundskolan
Nyanlända Viljaförlag lättläst tips och idéer böcker för SFI/SVA
Nybörjarläsare
Nybörjarläsare Adlibris Lättläst för nybörjarläsare från ca 10 år 
Nybörjarläsare Barnens Bokklubb för nybörjarläsare
Nyvbörjarlsare Bonnier Carlsen lärarrummet Lättläst för nybörjarläsare
O
P
Polisen
Polisen Polisens uppdrag 
Politik Demokrati
Politik Demokrati Europaparlamentet om Europaparlamentet Lätt läst
Politik Demokrati Politiska partier i riksdagen
Politik Demokrati Regeringen FN om mänskliga rättigheter
Politik Demokrati Regeringen informationsmaterial Framtidens Funktionshinderpolitik för delaktighet  i samhället 
Politik Demokrati Regeringen informationsmaterial konvention om rättigheter för funktionshindrade 
politik demokrati Regeringen och mänskliga rättigheter fakta om mänskliga rättigheter
Politik Demokrati Regeringen och regeringskansliet 
Politik Demokrati Riksdagen om riksdagen och demokratin språk Lättläst
Politik Demokrat Överenskommelsen Dialogen mellan civilsamhället och regeringen breddas!
Q
R
S
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen Om Socialstyrelsen
SOS Alarm VIKTIGA TELEFONNUMMER
SOS sosalarm viktiga-telefonnummer112 Texter på enkel svenska
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten spsm om oss
Språk Svenska och flerspråkighet
Institutionen för Svenska och flerspråkighet svefler om oss 
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten Om oss Om myndigheten 
Synskada
Synskada Infoteket kampanjwebar Funktionsnedsättning Vad är synskador
Synskada Legimus Använda Legimus 
Synskada Legimus Punktskriftsböcker 
T
Teknik
Teknik Länkskafferiet teman teknik
Tillgänglighet
Tillgänglighet mer än bara trösklar habilitering sites Lätt läst
Tillgänglighet Urban Utveckling om oss
Trafik
Trafikverket kontakt  om-oss Lättläst
Trafikverket  Om Oss Brobyggen längs Höga Kusten
U
Undervisning Utbildning
Undervisning utbildning ABF.Om ABF
Undervisning Utbildning Natur Kultur nok Om-oss Aktuellt från Natur & Kultur
Undervisning Utbildning Skolinspektionen. Om Skolinspektionen 
Undervisning Utbildning Studentlitteratur katalog Lättläst 
Undervisning Utbildning UKÄ Universitetskanslersämbetet om-oss
Undervisning Utbildning UR-Skola Produkter lättläst
Undervisning Utbildning Studieförbundet Vuxenskolan Om SV 
V
Vetenskap
Vetenskapsrådet om vetenskapsrådet det här är vetenskapsrådet
Vård & Omsorg
Vård & omsorg ivo om ivo lättläst 
X
Y
Z
Å
Åklagarmyndigheten
Åklagare Om oss Om Åklagarmyndigheten 
Ä
Ö