PÅ GÅNG 2018

Här samlar vi upp aktiviteter ”på-gång” i Härnösand. Vi uppdaterar sidan löpande.

Vad? Var? När? Mer info Kostnad
Museum
Museibyggnad med utställningar, butik och kafé samt ett friluftsmuseum med hus och miljöer från 1800- och 1900-talen Länsmuseet Murberget Museibyggnaden: Öppet alla dagar kl. 11-16 Läs mer här gäller även skollov Läs mer här
Kyrkligt
Ungdomskvällar Församlingsgården- ungdomsvåningen Mer info se länk Läs mer här Fritt
Café Trädgårn Mer info se länk Mer info se länk Läs mer här Fritt
Konsthallen
Utställningar 2018 Konsthallen Läs mer här Läs mer här Fritt
Härnösands Teater
Kultur Konst Bibliotek
Utställning: ABM Härnösands Bibliotek 16 maj – 3 september Läs mer här Fritt
Filmvisning Jordgubbslandet Härnösands Bibliotek 19 maj 13,00 Läs mer här Fritt
Konsthallen
Utställning Nya Norrland” Utställning av Mats Jonsson Härnösands Bibliotek 2 JUNI -25 Augusti Läs mer här Fritt
TEHNICUS
Ett vetenskapöigt äventyr TECHNICUS Läs mer här Läs mer här Läs mer här
Härnösands Arena

Uppdateras av A Menzel.