Belgien del 5: Europaskolan

Europaskolor finns på orter där större EU-organ finns lokaliserade. De omfattar nivåerna förskola, grundskola och gymnasieskola (sekundärskola) och undervisningen vid respektive skola bedrivs på flera av EU:s officiella språk.

EUs officiella språk
Europeiska unionens officiella språk omfattar 24 språk som har erkänd status inom Europeiska unionen. Dessa språk är: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, irländska (det enda officiella språk som inte är det mest talade språket), italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

De enda två språk som är officiella på nationell nivå i medlemsstaterna men inte på unionsnivå är luxemburgiska och turkiska.

Språkkunskaperna inom unionen varierar stort mellan medlemsstaterna. Tyska är det mest talade modersmålet, medan engelska är det språk som förstås av flest medborgare. Engelska är också det språk som lärs ut överlägset mest i utbildningsväsendet. I genomsnitt 94 procent av alla gymnasieelever inom unionen läser engelska under sin utbildning, vilket kan jämföras med 23 procent för franska. I grundskolan är motsvarande siffror 97,3 procent respektive 33,8 procent. Franska är däremot det enda språk som dominerar i samtliga av unionens tre politiska centrum, Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.

Språksektioner i Europaskolan
Antalet språksektioner per skola är 3-12. Engelska, franska och tyska språksektioner finns vid samtliga Europaskolor. Vid två, Luxemburg I och Bryssel II, finns svenska språksektioner.

Det totala antalet svenska elever är cirka 400, varav de flesta, 350 går på Bryssel II.

Lista över Europaskolor
Belgien
Det finns fem Europaskolor i Belgien varav fyra i Brysselområdet, och en i Mol.

Bryssel I, i kommunen Uccle, öppnad 1958.

Förskolan: Danska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Polska (8)

Primär: Danska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Polska (8)

Sekundär: Danska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Polska (8)

Bryssel I – Berkendael
Förskolan: Tyska*, Grekiska*, Engelska*, Spanska*, Franska, Italienska*, Lettiska, Slovakiska (8)

Primär:

P1-P3: Tyska*, Franska, Lettiska, Slovakiska (3)

P4-P5: Franska, Lettiska, Slovakiska

Sekundär: 0

* Satellitklasser placerade på Europaskolan, Brussels I – Berkendael, trots att de inte har en motsvarande språksektion.

Bryssel II – Woluwé
Öppnad 1974 – en av de skolor som har en svensk språksektion.

Förskolan: Tyska, Engelska, Finska, Franska, Italienska, Litauiska, Nederländska, Portugisiska, Svenska (9)

Primär: Tyska, Engelska, Finska, Franska, Italienska, Lettiska, Nederländska, Portugisiska, Svenska (9)

Sekundär: Tyska, Engelska, Finska, Franska, Italienska, Lettiska, Nederländska, Portugal, Svenska (9)

Bryssel III, i kommunen Ixelles, öppnad 2000.

Förskolan: Tjeckiska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Franska, Nederländska (7)

Primär: Tjeckiska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Franska, Nederländska (7)

Sekundär: Tjeckiska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Franska, Nederländska (7)

Bryssel IV, avsedd att finnas i stadsdelen Laeken i Bryssels kommun, men finns just nu i stadsdelen Berkendael i kommunen Forest. Öppnad 2006.

Förskolan: Bulgariska, Tyska, Engelska, Grekiska, Franska, Italienska, Nederländska, Rumänska (8)

Primär: Bulgariska, Tyska, Engelska, Grekiska, Franska, Italienska, Nederländska, Rumänska (8)

Sekundär: Bulgariska, Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Nederländska, Rumänska (7)

Mol (norra Belgien, öster om Antwerpen), öppnad 1960.
Förskolan: Engelska, Franska, Nederländska (3)

Primär: Tyska, Engelska, Franska, Nederländska (4)

Sekundär: Tyska, Engelska, Franska, Nederländska (4)

Frankrike: Strasbourg, öppnade 2008.

Italien: Varese, öppnad 1960.

Förskolan: Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Nederländska (5)

Primär: Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Nederländska (5)

Sekundär: Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Nederländska (5)

Luxemburg
Luxemburg I (Kirchberg), öppnad 1953 – en av de skolor som har en svensk språksektion. Språk: Förskolan: Tyska, Engelska, Spanska, Finska, Franska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Svenska (9)

Primär: Tyska, Engelska, Spanska, Finska, Franska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Svenska (9)

Sekundär: Tyska, Engelska, Spanska, Finska, Franska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Svenska (9)

Luxemburg II (Bertrange/Mamer), öppnad 2007.
Förskolan: Tjeckiska, Danska, Tyska, Grekland, Engelska, Franska, Ungerska, Italienska (8)

Primär: Tjeckiska, Danska, Tyska, Grekland, Engelska, Franska, Ungerska, Italienska (8)

Sekundär: Danska, Tyska, Grekland, Engelska, Franska, Italienska (6)

Nederländerna: Bergen, öppnad 1963.

Förskolan: Engelska, Franska, Nederländska. Totalt: 3

Primär: Engelska, Franska, Nederländska. Totalt: 3

Sekundär: Engelska, Franska, Nederländska. Totalt: 3

Spanien
Alicante, öppnad 2002. Förskolan: Tyska, Engelska, Spanska, Franska. 4

Primär: Tyska, Engelska, Spanska, Franska. 4. Sekundär: Tyska, Engelska, Spanska, Franska. 4.

Storbritannien: Culham, öppnad 1978.

Tyskland
Frankfurt am Main, öppnad 2002. Förskolan: Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska (5)

Primär: Tyska, Engelska, Franska, Italienska (4)

Sekundär: Tyska, Engelska, Franska, Italienska (4)

Karlsruhe, öppnad 1962.
Förskolan: Tyska, Engelska, Franska (3)

Primär: Tyska, Engelska, Franska (3)

Sekundär: Tyska, Engelska, Franska (3)

München, öppnad 1977.

Förskolan: Tyska, Engelska, Spanska, Franska (4)

Primär: Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Nederländska (7)

Sekundär: Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Nederländska (5)

En svensk förskollärare berättar
Kerstin Rens började jobba som förskollärare på Europaskolan II Woluwe 2011 och hon berättar så här:

Historia
Allt började i Luxemburg 1953. Under de här åren har EU, och med det Europaskolan, vuxit betydligt. Idag får 27 000 elever utbildning i 14 Europaskolor i 7 EU-medlemsstater!

Elever och språk
På min skola, EEB2 (Ecole Européenne Bruxelles II) som startade 1974, är det numera ca 3 300 elever. Antalet barn som kommer till skolan vid läsårets början utan kunskaper i svenska har ökat de senaste åren. Det var fler barn tidigare som hade svensk-svenska föräldrar och talade svenska hemma, numera är de kanske bara två-tre barn per klass som har det så, resten har föräldrar som har träffats via jobbet på EU och sen gift sig och fått barn, det är flest svenska pappor som har gift sig med en kvinna från ett annat land.

Då Svenska sektionen har ett gott rykte och den svenska skolan anses vara mer mänsklig än många andra länders så väljer man då den svenska sektionen fastän barnet inte pratar svenska, de flesta barn talar franska flytande då de börjar på fransktalande dagis vid några månaders ålder.

Engelska, franska och flamländska är ju de stora språken som används här i landet.

Läroplan och lärare
Europaskolan har en egen läroplan och den har Skolverket varit med och gjort, även lärare. Den är en mycket teoretisk där det ej finns någon slöjd, hemkunskap eller annat. Redan i årskurs ett på Primär när barnen oftast är sex år, eller fem eller sju, börjar barnen att läsa ett annat språk, engelska eller franska och i första året på Sekundär då barnen oftast är 11 år så kommer det andra språket in och ju äldre barnen blir ju fler ämnen hålls på första och andra språket så det blir relativt lite undervisning på svenska under de sista skolåren. De flesta elever tar studenten/Baccen vid 18 års ålder.

På varje Europaskola finns det lärare som är utsända av sina länders statliga skolverk såsom Skolverket i Stockholm som sköter urvalsförfarande och anställning av lärare till Europaskolorna i Bryssel och Luxemburg. De utsända lärarna får stanna i högst nio år.

TEXT: Stina Palm
KÄLLA: eursc.eu