Nuläget

Nu har vi varit i gång i våra nya lokaler i ”en termin”. Arbetet har flutit på bra i några månader nu, men vi är lite trötta så det ska bli skönt med semester. Vi har semesterstängt vecka 27-30, 3-28 juli. Vi öppnar alltså igen måndagen den 31 juli. Välkomna åter!

Hur det är att vara på en Folkhögskola

Vad är en en folkhögskola?

På en folkhögskola studerar du mera friare än i andra typer av skolformer, t.ex friskola eller en privat ägd skola. Varje folkhögskola har ett eget ansvar över hur deras undervisningar ska se ut. Varje folkhögskola har egna kurser och ämnen. På en folkhögskola tänker lärarna på vad du som är studerande behöver, vilka kunskaper du har och vad du har varit med om i livet, lärarna individanpassar och skräddarsyr ett schema som passar för dig. Undervisningen på folkhögskolan är gratis, men du måste betala för dina studiematerial, studieresor, lunch, kaffe med mera. Folkhögskolorna har även regler som man måste följa, annars kan man bli avstängd eller utslängd från sitt internat på skolan. Det finns 151 folkhögskolor i hela Sverige. Olika föreningar äger 108 folkhögskolor och landstingen äger resten av de 43 andra folkhögskolorna.

Vem kan gå på en folkhögskola?

Det är en skola för alla, alla som har gått i någon typ av skolform t.ex grundsärskola eller vanlig grundskola. Folkhögskolan är till för alla människor som vill studera vidare efter gymnasiet. Folkhögskolan är särskilt bra för de som bara har gått i skolan en kort tid. Folkhögskolan är också bra för invandrare och för arbetslösa personer. Kravet för att få studera på allmän kurs är att du ska vara minst 18 år eller äldre.

Bo på folkhögskolan

På nästan alla folkhögskolor har ett elevhem, ett s.k. internat där du kan bo och lära känna andra personer som går på de olika kurserna på folkhögskolan. Men då ska man även betala för sitt rum som du hyr och du betalar även för maten. Det finns också dagfolkhögskolor där du inte kan bo utan man studerar över dagen. De skolorna är vanligare i stora städer.

Det här kan du studera

För att en folkhögskola ska kallas för ”Folkhögskola” så ska alla folkhögskolor ha en allmän kurs för att det är lag på det. Förutom allmän kurs finns det också andra olika kurser som är speciella för just den enskilda folkhögskolan, t.ex profilkurser – studerar ett utvalt ämne hela tiden som t.ex teater eller musik och det finns också distans-, svenska- och -sommarkurser som man kan gå på. Allmän kurs är till för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få behörighet till att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Du kan välja att gå en allmän kurs för då kan du få studera alla ämnena på en gång som är ihopblandade på lektionerna under olika teman som pågår ca 2 månader och olika inriktningar som är under 8 veckor istället för att gå på komvux för att studera ett ämne i taget. Du kan studera mellan 1 år till 3 år beroende på hur lång tid du har gått i grundskola eller på gymnasiet. En allmän kurs innehåller vanliga kärnämnen som svenska, matematik, engelska och samhällskunskap.

Kort om hur jag tycker om att gå på en folkhögskola

Jag trivs i den grupp jag går i och kursdelagarna och lärarna är mycket trevliga och snälla att prata och vara med. Man har fått mera nya kunskaper nu än innan man sökte och jag har fått lära känna nya människor som jag inte har träffat förut. Det är en fördel att gå gratis på alla föreläsningar och föreställningar som skolan ordnar. Folkhögskolan är en trivsam plats att vara på och som alla borde söka till. 🙂

Studera, händer, skriva, skola

 

 

 

 

 

 

Skriven av Helena.