Vad är en regnbåge?

Double-Rainbow

En dubbel regnbåge fotograferad i Karlsruhe den 22 Juli 2011 av Leonardo Weiss

När solen reflekterar (speglar) regndroppar så uppstår det en ”brytning” och vattnet i droppen får många olika färger. En del ljus speglas i droppens ”baksida” för att sedan komma ut ur droppen och brytas igen. Ljuset träffar vattendropparna från olika håll, men samlas sedan ihop i en riktning. Ljuset får då större koncentration i en riktning och är svagare i andra riktningar. Då bildas en regnbåge. Ljusstrålen kan också speglas en gång till i vattendroppen. Då uppstår en andra regnbåge.

Källa: SMHI

Skrivet av Hanna Löfgren