Biljard

Historik

Biljard som företeelse kan i viss mening spåras så långt bak i tiden som 1100-talet. Det finns spår av liknande spel där en boll skulle knuffas ner i ett hål. Man använde stavar och spelade med olika andra hjälpmedel för att knuffa en boll mot ett förutbestämt mål. Det är föregångaren till dagens biljard.
Det är dock först på 1300-talet som grenen fick ordentligt fotfäste. Intresset för denna aktivitet växte sig större och fler engagerade sig i det hela. Det var förmodligen en välkommen utmaning och ett trevligt nöje för allmänheten. År 1441 kom det en lag som förbjöd spel som ansågs driva hat och ondska. Det gick förstås inte att hindra folkets entusiasm för biljard. I hemlighet arrangerades det matcher. Intresset för spelet hade kommit för att stanna.
År 1440 skapades det allra första biljardbordet. Det var den franska kungen Ludvig XI som stod som ägare till föremålet. Ludvig var själv intresserad av biljard och reglerna kring företeelsen ändrades. Nu kunde adeln koppla av med ett parti. På den här tiden var det ägaren av spelet som höll i visselpipan. Några direkta regler hade ännu inte skapats.
När så 1500-talet begynte så började utvecklingen för spelet på allvar. Det tillverkades bord och man skapade spelhallar. I mitten av seklet nådde biljarden England. En av de stora entusiasterna lär ha varit den skotska drottningen Maria Stuart. Hon blev tragiskt nog avrättat och fick aldrig uppleva kulmen av det hela.
I början av 1600-talet så fick spelet äntligen sin rätta uppmärksamhet. Nu blev spelet till en sport. Det var dock bara i Frankrike som alla samhällsklasser deltog. Men nu började biljard bli accepterat. Därmed började kungahus hålla turneringar. Utvecklingen hade satt fart och hjulen rullade.
1700-talet kom att slutföra utvecklingen av biljard. Stöt staven utvecklades och blev till en kö. Detta förbättrade resultaten avsevärt. Tidigare knuffades ofta bollen men nu stötte spelaren sin boll.

Utrustning

Spelet kräver ett biljardbord, 15 bollar+ den vita bollen (egot) samt kö och krita. Bollarna är numrerade. Boll Biljard1 -7 är hel färgade och även åttan är helfärgad. Boll 9-15 är halvfärgade.

Spelet handlar om att sänka bollarna i hålen på bordet. Den spelare som först rensar bordet segrar.