Lucia förbereds

Släpvagnen lastad med marschaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på Franzéngruppen har fått i uppdrag att förbereda för utplaceringen av marschaller till lucia. Dessa skall  tändas på luciamorgonen. Som synes är materialet nu packat på en släpvagn. Det ligger 50 st. i varje kartong. Totalt är det 2500 st. marschaller.

Vi kommer även att hjälpa till med tändandet av marschallerna. Tidigt på morgonen kommer de att tändas och sprida vackert ljus i hela Härnösand.