Papper och stygn (halva f.d. Franzéngruppen)

Sitthörnan
Inom Härnösands kommun finns flera verksamheter för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Tidigare hette vi Franzéngruppen, men numera finns vi på två skilda adresser och har bytt namn:

Papper och stygn, Gånsviksvägen 4
Korvetten, Varvsgatan 16 

Läs gärna mer om kommunens omsorg om funktionsnedsatta.
Startsidan