Franzéngruppen

Inom Härnösands kommun finns flera verksamheter för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Franzéngruppen är en av dessa.

Läs gärna mer om kommunens omsorg om funktionsnedsatta.